nowe taœmy do montażu okien
od firmy Illbruck

Taœma ME350 illbruckFirma Illbruck wprowadziła na rynek nowš folię paroszczelnš do wewnštrz i paroprzepuszczalnš na zewnštrz o symbolu ME350 oraz ME351. Nic w tym dziwnego ,że pojawia się nowy produkt do montażu okien gdyby nie fakt ,że owa taœma na wzór lub podobieństwo lub całkiem przypadkiem wprowadza nowy sposób klejenia do podłoża. Dotychczas taœmy izolacyjne stosowane przy montażu okien miały naniesiony pasek butylu ,którego zadaniem było przyklejenie się do podłoża z różnym skutkiem o czym wiedzš montażyœci okien , lub taœmy przyklejane poprostu przy pomocy różnych klejów z "tuby". taœmy paroszczelne i paroizolacyjne

Nowa taœma firmy Illbruck , chociaż nie jako pierwsza na rynku , wykorzystuje warstwę specjalnego kleju który pokrywa taœmę i bardzo łatwo przykleja się do muru. Na szczęœcie firma illbruck pomyœlała o pokryciu klejem całej szerokoœci taœmy izolacyjnej dzięki czemu przywiera ona znakomicie w każdym miejscu przyklejenia , do piany montazowej , do muru, do okna.

folia illbruck z klejem na całej szerokoœci ME350Jest to olbrzymie udoskonalenie pod względem praktycznym , taœma poprostu dobrze trzyma się każdego podłoża co pozwoli uniknšć błędów i niedopatrzeń podczas montażu okien , tynkowania - kiedy taœma nie rzadko podwija się i odlepia, oraz prac poœrednich gdy taœma narażona jest na przypadkowe odklejenie. Montażyœci okien już zacierajš ręce na nowy produkt , który mieliœmy okazję przetestować jako pierwsi w Łodzi na jednej z budów w pierwszych dniach paŸdziernika 2014.